බදාදා, 10 මැයි 2017 17:58

පිළිකුත්තුව රජමහා විහාරය

ලියන ලද්දේ
බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පිළිකුත්තුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටා ඇති මෙම ලෙන් සංකීර්ණය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට නුවර යුගය දක්වා විහිදෙන ඉතිහාසයකට උරුම කම් කියයි. මෙම සංකීර්ණය තුල ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය පිලිබදව සාධක දැක්වෙන ලෙන් කිහිපයක්ද ක්‍රි.පූ 2 - 3 සියවස්වල සංඝයා වහන්සේලා විසින් පරිහරණය…