බදාදා, 10 මැයි 2017 17:58

මහරගම පිළිකා රෝහලට ආධාර ලබා දීම

ලියන ලද්දේ

2015 ක් වූ ජූලි මස 04 වන දින, ඔබ සැමගේ දායකත්වය මත මහරගම පිළිකා රෝහල වෙත බෙහෙත් සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍යය ද්‍රව්‍යය අප විසින් ලබා දෙන ලදී. මේ සදහා දායකත්වය දැක්වූ ඔබ සැම විසින් උත්කෘෂ්ට වූත් මහත්ඵල මහානිසංස වූත් පුණ්‍ය කර්මයකට සහභාගී වී ඉතා විශාල පුණ්‍ය සම්භාරයක් රැස් කරගන්නා ලදී. පිළිකා රෝහලට ආධාර ලබා දීමෙන් පසුව උදවු කල නොකළ සියළු දෙනා හට ආසන්න විහාරස්ථානයක දී පුණ්‍යානුමෝදනාවක්ද සිදු කරන ලදී (ජායාරූප අමුණා ඇත). සිත පහදවාගන්න!!!. කර්මය සහ කර්ම ඵලය සියළු ශක්තීන් ඉක්මවා සිටිත්!!!. ඔබ විසින් කරන ලද්දා වූ ලද මෙම පුණ්‍ය කර්මය නැවත නැවත මෙනෙහි කරමින්, සිත සතුටු කරගන්න!!!. සියළු විශ්ව සත්වයෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා!!!. එකතු වූ මුදල් පුණ්‍ය කර්මය සදහා යෙදවූ අයුරු ජායාරූප වල දැක්වේ. ඒ සදහා ලැබුණු බිල්පත් වල ජයාරූපද අමුණා ඇත.

Read 1697 times Last modified on ඉරිදා, 01 ජූලි 2018 02:48