අඟහරුවාදා, 13 අප්‍රේල් 2021 08:26

ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම - සිව්වන පින්කම් මාලාව

ලියන ලද්දේ
ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම මගින් සිදුකරන ලද සිව්වන පින්කම් මාලාව 2021 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස 08 වන දින අප විසින් ඉතා සාර්ථක අන්දමින් සිදු කරන ලදී. අප විසින් සිදු කරන ලද පින්කම් පහත දැක්වේ.1) මංගල මහා සෑ රදුන් වෙත සිදු කරන ලද උතුම් පූජාව සහ එම පූජනීය ස්ථානයේදී අප පින්කම් මාලාව සදහා…
සෙනසුරාදා, 04 අප්‍රේල් 2020 17:26

ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම - තෙවන පින්කම් මාලාව

ලියන ලද්දේ
ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම මගින් සිදුකරන ලද තෙවන පින්කම් මාලාව 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 27 වන දින අප විසින් ඉතා සාර්ථක අන්දමින් සිදු කරන ලදී. අප විසින් සිදු කරන ලද පින්කම් පහත දැක්වේ.1) රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් වෙත සිදු කරන ලද උතුම් පූජාව සහ එම පූජනීය ස්ථානයේදී අප පින්කම් මාලාව සදහා…
ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම මගින් සිදු කරන ලද දෙවන පිංකම වන කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රදේශයේ තිත්තගෝනෑව විද්‍යාලයේ දූ දරුවන්ට පොත්පත් ලබාදීම, ගැබිණි මව්වරුන් 15 දෙනෙකුට වියලි සළාක සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යය ලබා දීම මෙන්ම එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ආධාර උපකාර කිරීමේ මහගු පිංකම පින්වත් ඔබ සැමගේ කාරුණික ආධාර උපකාර හේතුවෙන් 2019 ක් වූ…
ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම මගින් සිදු කරන ලද මංගල පිංකම වන, හොරණ සීල සුව අරණ ගිලන් භික්ෂු ආරාමය වෙත බෙහෙත් ද්‍රව්‍යය සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍යය ද්‍රව්‍යය ලබා දීම, 2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස පළමු දින (මැදින් පෝදා) පින්වත් ඔබ සැමගේ මහගු දායකත්වයෙන් අති සාර්ථක අන්දමින් සිදු කරන ලදී. ඒ සදහා දායක වූ පින්වත්…
බදාදා, 10 මැයි 2017 17:58

මහරගම පිළිකා රෝහලට ආධාර ලබා දීම

ලියන ලද්දේ
2015 ක් වූ ජූලි මස 04 වන දින, ඔබ සැමගේ දායකත්වය මත මහරගම පිළිකා රෝහල වෙත බෙහෙත් සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍යය ද්‍රව්‍යය අප විසින් ලබා දෙන ලදී. මේ සදහා දායකත්වය දැක්වූ ඔබ සැම විසින් උත්කෘෂ්ට වූත් මහත්ඵල මහානිසංස වූත් පුණ්‍ය කර්මයකට සහභාගී වී ඉතා විශාල පුණ්‍ය සම්භාරයක් රැස් කරගන්නා ලදී. පිළිකා…