දුටුගැමුණු රජුගේ පුත් සාලිය කුමරු නිතරම දානමය පුන්‍යකර්ම කිරීමට සිත නැමුණු කෙනෙකි. නමුදු විවාහ කරගත්තේ අතිශයින්ම පියකරු රූ සපුවකින් යුත් සූ සැටක් ස්ත්‍රී ලක්ෂණයන්ගෙන් හෙබි අශෝකමාලා නම් සැඩොල් කුමරියක් වේ. සාලිය කුමරු ඇයට බැදි පෙම නිසා රජ සැපද අතහැරියේය. මතු බුදුවන මෛත්‍රී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ගිහිකලදී ලබන්නා වූ බ්‍රහ්මවර්ධන නම්…
මෙතුමිය දිනක් මව සමග අභයගිරි චෛත්‍ය වැදීමට ගොස් මල් අසුන අපිරිසිදු බැවින් එය පිරිසිදු කිරීමට පැන් ගෙන ඒමට මව ගිය අතර මෙතුමිය ඒ අපිරිසිදු මල් ආසනයේ, නමුදු සිත පහදවාගෙන ගෙනා සියලු මල් පුදා දුටු දුටු පුරුෂයන් වසග කරවන රූප සම්පත් පැතුවාය. මව්තුමිය පැන් ගෙනවිත් බලන කල අපිරිසිදු මල් අසුනේම මල්…