බ්‍රහස්පතින්දා, 06 ජූලි 2017 01:26

පදනම, ව්‍යවස්ථාව සහ නීති රීති

ලියන ලද්දේ

ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම

පදනම, ව්‍යවස්ථාව සහ නීති රීති

මූලස්ථානය - ශ්‍රී ලංකාව

ආරම්භය - ___________________________

ලියාපදිංචි අංකය - _____________________

පදනමේ නම

ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම යනුවෙන් මෙම පදනම හැදින්වෙන්නේය

ලිපිනය

ශ්‍රී සද්ධර්ම පදනම,

(ශ්‍රී ලංකා මූලස්ථානය)

ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාමය,

යාගොඩමුල්ල,

කොටුගොඩ.

දුරකථන අංක

ප්‍රධාන කාර්යාලය :

විධායක අධීක්ෂක :

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

විගණකාධිපති :

 

 1. තේමාව සහ පරමාර්ථය

  ලොව අසහාය ශාස්තෘන්වහන්සේ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරම සත්‍යය වූ අති උත්තරීතර ශ්‍රී සද්ධර්මය චිරාත් කාලයක් පවත්වමු යන තේමාව යටතේ මෙම පදනම ආරම්භ කරනු ලබන්නේය. මෙම දක්වන ලද තේමාව යටතේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ධර්මය නිවැරදි ලෙස ලෝකයට දායාද කිරීමත්, බුදු දහමේ චිරස්ථිතිය පිණිස කටයුතු කිරීමත්, අප ලොවුතුරා අමා මෑණි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව අසරණ සත්වයන් වෙත පිහිටවීමත්, ලෝකයට සියළු යහපත උදාකිරීමත් මෙම පදනම පරමාර්ථ කොට සිටී. ඒ අනූව ධර්මය බෙදා හැරීමේ උතුම් වූ පුණ්‍ය කර්මය මෙන්ම මෙම පදනම සම්බන්ධ සියළු කටයුතු අප වෙබ් අඩවිය වූ srisaddharma.com තුලින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.

 2. පදනමෙන් සිදුවන සේවාවන්
 • ලොවුතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලද උතුම් සිද්ධස්ථාන වල බෝමළු, විහාර, චෛත්‍යය, වැසිකිලි, කැසිකිලි,දාන ශාලා සහ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම.
 • බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වල ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය.
 • බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වලට අවශ්‍යය බණ පොත්, ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ සහ වෙනත් අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍යය ලබා දීම.
 • බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වලට අවශ්‍යය ආහාර පාන, බෙහෙත්, සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍යය සහ වෙනත් සියළු අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරදීම.
 • බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම සදහා ශ්‍රමදාන පැවැත්වීම.
 • බෞද්ධ ධර්මය නගා සිටුවීම සදහා බෞද්ධ පුස්තකාල තෝරාගත් ප්‍රදේශයන්හි පිහිටුවීම.
 • බෞද්ධ ධර්මය මනුෂ්‍යය ප්‍රජාවට නිවැරදිව ලබාදීම සදහා ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා සහ භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වලට එමෙන්ම බෞද්ධ ධර්මය ඉගැන්වීම සිදුකරන දහම් පාසල්, පිරිවෙන් ආදී ස්ථාන වලට අවශ්‍යය සියළුම ද්‍රව්‍යමය උපකාර සිදු කිරීම.
 • බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වලට, දහම් පාසල් සහ පිරිවෙන් යනාදී සියළු ස්ථාන වලට අවශ්‍යය ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදීම.
 • දහම් පාසැල් දරුවන්ගේ දහම් දැනුම වර්ධනය කිරීමට දහම් පත්‍රිකා, ධර්ම පුස්තක ලබා දීම.
 • දහම් පාසැල් වලට අවශ්‍යය අභිධර්මය, පාලි සහ වෙනත් මාතෘකා යටතේ විස්තරාත්මක විග්‍රහයයන්, දහම් දැනුම පරීක්ෂණ අප වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබාදීම.
 • තෝරාගත් අසරණ මනුෂ්‍යයන් හට නිවාස සාදා දීම, අමුද්‍රව්‍යය සැපයීම, වියළි සලාක ලබා දීම, ඇදුම් ලබා දීම, ජලය ලබා දීම,විදුලිය ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය නැංවීම සදහා අවශ්‍යය දායකත්වය ලබාදීම.
 • ගැබිණි මව්වරුන් සදහා කිරිපිටි, සමපෝෂ සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍යය ද්‍රව්‍යය ලබා දීම.
 • පාසැල් යන අසරණ ළමුන් සදහා පොත්‍පත්, බෑග්, පෑන්, පැන්සල්, සපත්තු සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍යය ද්‍රව්‍යය ලබාදීම.
 • දුෂ්කර පාසැල් වලට අවශ්‍යය බුද්ධ මන්දිර, පුස්තකාල, වැසිකිලි, කැසිකිලි සහ වෙනත් ගොඩනැගිලි සාදා ගැනීම සදහා මුල්‍යමය සහ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දීම.
 • සත්ව ප්‍රජාවට වැදගත් වූ දේශනා, එනම් යහපත් සෞඛ්‍යමය පුරුදු, යහපත් ජිවිතයක් පවත්වා ගැනීම සහ තිරිසන් සතුන්ට කරුණාවෙන් සැලකීම යනාදී මාතෘකා ඔස්සේ දේශනා පැවැත්වීම.
 • තෝරාගත් විවිධ ප්‍රදේශවල වටිනාකමින් යුත් ගස්වැල් වැවීම සහ ඒ සදහා අවශ්‍යය මුල්‍යමය සහ ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදීම.
 • වැඩිහිටි නිවාස සදහා අවශ්‍යය මුල්‍යමය සහ ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදීම.
 • රෝහල් සදහා අවශ්‍යය මුල්‍යමය සහ ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදීම මෙන්ම ගිලන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවශ්‍යය බෙහෙත් ද්‍රව්‍යය ලබාදීම, උන්වහන්සේලාට මෙන්ම සියළු රෝගීන්ට, රෝගී තිරිසන් සතුන්ට ඇප උපස්ථාන කිරීම සහ සියළු ගිලන් සත්වයන්ට අවශ්‍යය ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම, ඔවුන් සුවපත් කිරීම.
 • මේ කියන ලද්දා වූ සත්කාර්යන් වලට අමතරව පින්, කුසල් වශයෙන් සැලකෙන්නා වූ සියළු සත්වයන්ට යහපතක් වන්නා වූ සියළු කාර්යයන් මෙම පදනම මගින් සිදු කෙරෙනු ඇත.
 1. පදනම පරිපාලනය වන තනතුරු
 • විධායක අධ්‍යක්ෂක : අති පුජ්‍ය නිල්පනාගොඩ පියනන්ද හිමි
 • සභාපති :
 • ලේකම් :
 • භාණ්ඩාගාරික :
 • විගණකාධිපති :
 • කමිටු සාමාජිකයින් :
 1. පදනමේ පරිපාලනය

  විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරයට සියළු බලතල හිමිය. විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරයට සියළු යෝජනා සහ සියළු ප්‍රතිපක්ෂ වීම් නිශේධනය කිරීමේ බලය සතුය. යම්කිසි පුණ්‍ය කර්මයක් හෝ ආධාර කිරීමක් සදහා පදනමේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගන්නා විට, ඒ සදහා විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික යන අයගේ අත්සන සහිත අයවැය වාර්තාවක් තිබිය යුතුය. කිසිම විටක මෙම සදහන් අයගේ අත්සන රහිතව බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබා ගත නොහැකිය. එම අදාළ පුණ්‍ය කර්මය හෝ ආධාර කිරීම සිදු කිරීමෙන් පසු විගණකාධිපති විසින් එම අයවැය වාර්ථාව නිවැරදි බවට තහවුරු කල යුතුය.

  යම්කිසි අවස්ථාවක රජයේ විගණන පරීක්ෂණයකදී අදාළ දිනය දක්වා වූ සියළු අයවැය වාර්තාවන් සහ විගණන වාර්ථාවන් ලබා දීමට පිලිවෙලින් භාණ්ඩාගාරික සහ විගණකාධිපති බැදී සිටී.

  විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරයට අනෙක් සියළු තනතුරු පත්කිරීමේ සහ ඉවත් කිරීමේ බලය ඇත. සභාපති සහ ලේකම් දූරයට කමිටු සාමාජිකයින් පත් කිරීමේ, ඉවත් කිරීමේ බලය ඇත. පදනමේ චිරස්ථිතිය සදහා නව යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී එම යෝජනා සභාපති සහ ලේකම් දූරයන්ගේ අත්සන් සහිතව විධායක අධ්‍යක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කර අත්සන් සහිතව අවසර ලබා ගත යුතු වේ.
 1. විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරය සතු බලතල සහ වගකීම්
 • සියළු විධායක බලය හිමිය. එනම් සියළු යෝජනා, ප්‍රතිපක්ෂ වීම් නිශේධනය කිරීමේ බලය හිමිය.
 • සියළු තනතුරු ඒකමතිකව පත්කිරීමේ සහ ඉවත් කිරීමේ බලය හිමිය.
 • පදනමේ ඕනෑම කටයුත්තක් සදහා අවසර දීමේ හෝ නොදීමේ බලය හිමිය.
 • පදනමේ කිසිදු කටයුත්තක් විධායක අධ්‍යක්ෂකගේ අත්සන රහිතව ක්‍රියාවට නැංවිය නොහැකියි.
 • යම්කිසි පුණ්‍ය කර්මයකට හෝ ආධාරයකට පදනමේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගන්නා විට, එයට විරුද්ධ නම්, මුදල් ලබාගැනීමේදී ඉදිරිපත් කලයුතු අයවැය වාර්තාවට අත්සන් නොතබා සිටීමේ බලය හිමිය.
 • සියළු සාමාජිකයන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම් බාරගත හැකිය.
 • අවශ්‍යය අවස්ථාවකදී පදනමේ සාමාජික රැස්වීමක් කැදවීමේ බලය හිමිය.
 1. සභාපති දූරය සතු බලතල සහ වගකීම්
 • අවශ්‍යය අවස්ථාවකදී පදනමේ සාමාජික රැස්වීමක් කැදවීමේ බලය හිමිය.
 • පදනමේ කමිටු සාමාජිකයින් පත් කිරීමේ සහ ඉවත් කිරීමේ බලය හිමිය.
 • යම්කිසි පුණ්‍ය කර්මයකට හෝ ආධාරයකට පදනමේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගන්නා විට, එයට විරුද්ධ නම්, මුදල් ලබාගැනීමේදී ඉදිරිපත් කලයුතු අයවැය වාර්තාවට අත්සන් නොතබා සිටීමේ බලය හිමිය.
 • සියළු සාමාජිකයන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම් බාරගත හැකිය.
 • විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරය පවරන කාර්‍යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ඇත.
 1. ලේකම් දූරය සතු බලතල සහ වගකීම්
 • විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරයේ අනුමැතිය සහිතව වෙනත් පාර්ශව සමග ලිඛිත සන්නිවේදනයන් සිදුකල හැකිය.
 • යම්කිසි පුණ්‍ය කර්මයකට හෝ ආධාරයකට පදනමේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගන්නා විට, එයට විරුද්ධ නම්, මුදල් ලබාගැනීමේදී ඉදිරිපත් කලයුතු අයවැය වාර්තාවට අත්සන් නොතබා සිටීමේ බලය හිමිය.
 • සියළු සාමාජිකයන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම් බාරගත හැකිය.
 • විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරය පවරන කාර්‍යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ඇත.
 • පදනමේ සිදුවන සියළුම සිදුවීම් ලේඛනගත කිරීම ලේකම් දූරය සතු වේ.
 1. භාණ්ඩාගාරික දූරය සතු බලතල සහ වගකීම්
 • පදනමේ සිදුකරන පුණ්‍ය කර්මයන් සහ ආධාර සදහා මුදල් නිසි ලෙස වෙන් කිරීමේ බලය භාණ්ඩාගාරික සතුය.
 • පදනම සදහා ලැබෙන ආධාර මුදල් ව්‍යවස්තානුකුලව පදනමේ බැංකු ගිණුමට බැර කිරීම භාණ්ඩාගාරික සතු වගකීම වේ.
 • භාණ්ඩාගාරික ලෙස සියළු අයවැය වාර්තාවන් ඕනෑම වේලාවක ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි ලෙස අඛණ්ඩව පවත්වා ගත යුතුය.
 • යම්කිසි පුණ්‍ය කර්මයකට හෝ ආධාරයකට පදනමේ බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගන්නා විට, එයට විරුද්ධ නම්, මුදල් ලබාගැනීමේදී ඉදිරිපත් කලයුතු අයවැය වාර්තාවට අත්සන් නොතබා සිටීමේ බලය හිමිය.
 • විධායක අධ්‍යක්ෂක දූරය පවරන කාර්‍යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ඇත.
 1. විගණකාධිපති දූරය සතු බලතල සහ වගකීම්
 • පදනම තුල ඕනෑම අවස්ථාවක විගණනයක් කැදවීම විගණකාධිපති සතුය.
 • පදනම සදහා බාහිර විගණනයක් ඕනෑම වෙලාවක කැදවීමේ බලය විගණකාධිපති සතු වේ.
 • පදනමේ අයවැය සම්බන්ධව රජයෙන් සිදුකරන විමසීමකදී හෝ විගණනයකදී ඒ සදහා පූර්ණ සහයෝගය දැක්වීමද, යම්කිසි මූල්‍ය වංචාවක් හෝ ප්‍රයත්නයක් විගණනයකදී හසු වුවහොත් ඒ සදහා අදාළ පාර්ශව දැනුවත් කිරීම සහ මූල්‍ය වංචා සිදුකරන ලද අය සම්බන්දයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීම විගණකාධිපති සතු වගකීම වේ.
 • පදනම තුල සිදුවූ සෑම අයවැයක් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි ලෙස සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කිරීමට හැකි වන ලෙස වාර්තා පවත්වා ගැනීමට විගණකාධිපතිද මෙයින් දිරිමත් කරනු ලැබේ.
 1. කමිටු සාමාජිකයන්ගේ වගකීම
 • කමිටු සාමාජිකයන් විසින් පදනමේ කාර්යයන් වල චිරස්ථිතිය සදහා සුදුසු පාර්ශවයන් සම්බන්ධ කරගැනීමට මෙයින් දිරිමත් කර සිටිමු.
 • පදනමේ චිරස්ථිතිය සදහා නව යෝජනා ගෙන ඒමට කමිටු සාමාජිකයන් මෙයින් දිරිමත් කර සිටිමු.
 • යම්කිසි අවස්ථාවකදී පදනමට කිසියම් හානියක් වන ආකාරයේ දෙයක්, පදනම තුල හෝ පදනමින් පිටත ක්‍රියාත්මක වේ නම් එය වැලක්වීමට මෙන්ම අදාළ පාර්ශවයන් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමටද කමිටු සාමාජිකයන් මෙයින් දිරිමත් කර සිටිමු.
 1. පදනමේ නීති රීති
 • පදනමේ සියළු තනතුරු දරන්නන්, පදනමේ ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව, එහි සදහන් නීති රීති වලට අනුකූලව කටයුතු කල යුතුය.
 • විධායක අධ්‍යක්ෂක තීරණය පදනමේ අවසාන තීරණය වන අතර එයට ඉහලින් උසාවි යෑමට හෝ නීති මාර්ගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට ව්‍යවස්තානුකුලව කිසිවෙකුට බලයක් නැත.
 • යම් තනතුරු දරන්නෙකුට කිසියම් අසාධාරණයක් සිදු වුවහොත් ඒ සම්බන්ධව විධායක අධ්‍යක්ෂක හට ලිඛිතව දන්වා සාධාරණය ඉටුකරගත හැකිය.
 • යම්කිසි තනතුරු දරන්නෙක් පදනමේ බැංකු ගිණුමෙන් හෝ වෙනත් කිසියම් ආකාරයකින් මුල්‍ය වංචාවක් සිදු කළහොත් ඒ සම්බන්ධව නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කිරීමට පදනමේ සාමාජිකයන් හට ව්‍යවස්තානුකුලව බලය හිමි වේ. මෙම පදනම හුදෙක් බෞද්ධ ධර්මය නගා සිටුවීමටත්, අසරණ සත්වයන් හට පිහිට වීමටත් ගන්නා ලද ප්‍රයත්නයක් බැවින්, පදනමට ලැබෙන්නා වූ අරමුදල් ස්වකීය පරිහරණයට ගැනීම නීත්‍යානුකුලව දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව මෙයින් දැනගත යුතුය.
 • පදනමේ කිසියම් සාමාජිකයෙක් විසින් මුල්‍ය වංචාවක් සිදු කළහොත් එම පුද්ගලයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පදනමේ සියළු තනතුරු වලින් නෙරපා දමනු ලබන අතර ඒ සම්බන්ධව එම පුද්ගලයාට විරුද්ධව නීති ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීමට අනෙක් සාමාජිකයන් හට අවසර ලැබෙන අතර, ඒ සම්බන්ධව චූදිතයන්ට උසාවි යෑමට ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය හිමි නොවේ.
 • මෙම පදනම බෞද්ධ ධර්මය සහ සියළු සත්වයන් හට යහපත උදාකිරීමට ගන්නා ප්‍රයත්නයක් බැවින් මෙම පදනමේ සේවයේ යෙදී සිටින කිසිවෙකුටත් තම අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා නඩු පැවරීමට හැකියාවක් ව්‍යවස්ථාවෙන් හිමි නොවේ.
 • පදනමට ලැබෙන මුල්‍ය ආධාර, ද්‍රව්‍යමය ආධාර කිසිදු අවස්ථාවකදී කිසිදු හේතුවක් මත පදනමේ සාමාජිකයන් හට පුද්ගලික පරිහරණය කිරීමට කිසිදු බලයක් ව්‍යවස්ථාවෙන් හිමි නොවන අතර එසේ සිදු කළහොත් ඔවුන්ට විරුද්ධව නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කල හැකිය.
 • පදනමට සාමාජිකයන් බැදෙන විට ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කරන බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතු අතර පදනමේ සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස්වීමේදී ඔවුන් ඉල්ලා අස්වන බවට අත්සන් කල ලිපියක් විධායක අධ්‍යක්ෂකට, සභාපතිට හෝ ලේකම්ට ලබා දී ඔවුන් විසින් ඉල්ලා අස්වීම බාරගත් බවට සහතික කෙරෙන අත්සනින් යුත් ලිපියක් ලබා ගත යුතු වේ.
 1. පදනමේ අරමුදල් සහ ආධාර

  දේශීය, විදේශීය සියළුම ආධාර මුදල් පදනමේ බැංකු ගිණුමට බැර වන අතර එම ආධාර මුදල් පදනමේ සාමාජිකයන්ගේ සාකච්ජා මත, කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පින්කම් සදහා සුදුසු පරිදි, විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික යන අයගේ අනුමැතිය පරිදි වැය කෙරේ.

 2. පදනමේ ව්‍යාපෘති

  පදනම මගින් සිදුකරනු ලබන සියළුම පින්කම්(ව්‍යාපෘති) තීරණය කරනු ලබන්නේ විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති සහ ලේකම් යන අයගේ අනුදැනුම සහ නියෝග මතය.

 3. පදනමේ බැංකු කටයුතු

  ලංකා බැංකුවේ ජා-ඇල ශාඛාවේ පදනම සදහා ගිණුමක් අරඹන අතර, බැංකු ගිණුමේ මුදල් තැන්පත් කිරීමේදී, විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික යන අයගේ අත්සනින් යුත් වාර්ථාවක් ඒ සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය. බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ලබා ගන්න විටද විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික යන අයගේ අත්සනින් යුත් වාර්ථාවක් ඒ සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 4. පදනමේ ව්‍යවස්ථානුකූල සංශෝධන සිදුකිරීම

  පදනමේ සාමාජිකයන් අතරින් විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම්, භාණ්ඩාගාරික සහ විගණකාධිපති යන අයගෙන් 3/5 ක බලයක්, කැමැත්තක් මත පදනමේ ව්‍යවස්ථානුකූල සංශෝධන ඇති කල හැකිය.

 5. පදනමේ සාමාජික රැස්වීම

  විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම් යන අයගේ කැදවීම් මත පදනමේ සාමාජිකයන් රැස්විය යුතු අතර එහිදී පදනමේ ඉදිරි කටයුතු, ව්‍යවස්ථානුකූල සංශෝධන සහ පදනම සම්බන්ධ සියළු කටයුතු සාකච්ජා කිරීම සිදු කල හැකිය.

 6. මුල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ වගකීම

  පදනම විසින් සිදු කරන ලබන කිසියම් පුණ්‍ය කර්මයකදී, ඒ සදහා ලබාගන්නා මුදල් සම්බන්ධයෙන්, එම මුදල් ලබාගැනීමේදී අත්සන් තබන ලද විධායක අධ්‍යක්ෂක, සභාපති, ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික යන අය වගකිය යුතුය.